Andrea Balášová 100m motýl 1. místo - Modrá stuha města Náchoda, Náchod

Andrea Balášová 100m motýl 1. místo - Modrá stuha města Náchoda, Náchod