Čáslavské slavnosti 2016

14.06.2016 08:14

V sobotu 11. června se na Žižkově náměstí uskutečnily celodenní Čáslavské slavnosti. Po úvodním zahajovacím průvodu, kterého se zúčastnili i naši plavci pokračoval program Olympiádou dětí a mládeže a vystoupením ZUŠ Bandu.

V odpoledním progamu se potom na pódiu vystřídaly hudební skupiny Pangea The Beatles revival, Vesper, Gamba Blues, Laura a její tyři a program dne potom zakončilo ZakázanÝovoce.