Doplněno družstvo D

14.10.2009 11:47

V odkazu Členská základna doplněn seznam plavců ve zdokonalovacím plavání.