Přihlášení na KZS 3 kolo

06.10.2012 10:59

Přihlášení a zároveň i přijatí plavci na Krajskou základní zátěž 3.kolo:
 

Daňková Anna 100K, 20PZ, 100P, 50M

Gazdová Anna 100K, 50Z, 200Z, 100P

Habánová Jana 100K, 50Z, 100P, 200Z

Havrda Tomáš  100K, 50M, 400K, 200M 

Jukl Jan 100K, 200PZ, 100P

Kohoutová Simona 200M, 100K, 200PZ, 100P, 50M

Kratochvílová Petra 200M, 100K, 200PZ, 100P, 50M

Kučera Matěj 100K, 200PZ, 100P, 50M, 400K

Línek Richard 100K, 50Z, 100P, 400K

Míšek Richard 100K, 50Z, 100P, 400K

Mrázek Michal 100K, 50Z, 100P, 400K

Peroutka Denis 100K, 200PZ, 100P, 50M, 200M

Poláková Tereza 200M, 100K, 200PZ, 50M

Procházková Anna 100K, 200PZ, 100P, 50M

Suchý Ondřej 100K, 50Z, 50M, 200PZ, 400K

Ťok Adam  200Z, 100VZ, 50Z, 200PZ, 400K