Výbor sekce plavání

30.05.2011 13:10

Při Valné hromadě sekce plavání Českého svazu plaveckých sportů, která se konala 29.5. v Praze, byla do Výboru sekce plavání na příští volební období zvolena čáslavská Andrea Balášová. Předsedou Výboru sekce plavání bude příští čtyři roky Mgr. Petr Ryška (Jihlava), místopředsedou Petr Adamec (Prostějov) a členy Petr Vodák (Brno), Luboš Imryšek (Praha) a ANdrea Balášová (Čáslav)

Staronovým předsedou Českého svazu plaveckých sportů byl těsně zvolen Ing. Vladimír Srb (Praha).

Více na https://plaveckyblog.cz/2011/05/29/staronovym-predsedou-je-vladimir-srb/