Amada - Veso

Amada - Veso

Amada - Veso je mladá, dynamicky se rozvíjející firma, orientující se především na prodej a servis výpočetní techniky, poskytování internetu zákazníkům nejen z řad domácích uživatelů, malých a středních firem, ale i velkých společností a zákazníkům z oblasti školství. Její snahou je poskytovat co nejkomplexnější služby a produkty.
  

  Zákazníkům chce pomáhat v oblasti výpočetní techniky, v zavádění a využívání internetových technologií, správě počítačových sítí a informačních systémů a ve všech oblastech spojených s touto problematikou. Její produkty a služby opírá o dlouholeté zkušenosti a její interní i externí pracovníci mají v této oblasti bohaté zkušenosti a dovednosti. Jejím hlavním cílem je uspokojení přání a potřeb co největšího počtu klientů a to bez ohledu na náročnost.